05 stycznia 2023

W trwającym okresie Bożego Narodzenia chcemy jeszcze raz spojrzeć na Betlejem. Tym razem chcemy przebyć drogę do tego miasta wraz z mędrcami ze Wschodu. Przychodzą oni, by oddać cześć nowo narodzonemu Królowi.

W tę dzisiejszą uroczystość zastanówmy się więc, jakie jest przesłanie tego wydarzenia dla nas żyjących dzisiaj.

 

Tradycyjnie mówimy, że dzisiejsza uroczystość to święto Trzech Króli. Jednak uroczystość ta niesie ze sobą o wiele głębszą treść. W mędrcach, którzy przyszli oddać pokłon Jezusowi, pierwotny Kościół widział siebie, świat pogański, całą rodzinę ludzką, wśród której zjawił się Chrystus.

 

Kiedy przyjrzymy się dzisiejszej Ewangelii, możemy dostrzec, jak bardzo ważny jest każdy jej szczegół. Ważni są królowie – mędrcy, ważne są dary, które składają, ważni są arcykapłani i uczeni ludu, ważne miejsce zajmuje nawet Herod, istotna jest też rola gwiazdy. Jednak najważniejszy jest Ten, któremu chcą się pokłonić mędrcy – nowo narodzony Król. Za każdym elementem opisu św. Mateusza kryje się konkretna treść, konkretne przesłanie.

Na pierwszy plan, gdy chodzi o dzisiejszą Ewangelię, wysuwa się postać Heroda, władcy, który lęka się o swoją przyszłość, o swoją władzę. Pozornie pragnie zyskać sympatię u mędrców. W tym miejscu możemy uczyć się z dzisiejszej Ewangelii, aby unikać gry pozorów, a stawać się ludźmi autentycznymi, w których nie ma żadnego podstępu.

 

Dalej Ewangelia ukazuje nam arcykapłanów i uczonych ludu. To od nich Herod zaczerpnął wiedzy, gdzie miał narodzić się nowo narodzony Król. Wskazując na pisma proroków, uczą nas oni, że i my mądrości mamy uczyć się z kart Pisma Świętego. A ucząc się tego, będziemy zbliżali się również do Boga, który wciąż przemawia do nas w swoim słowie.

 

Trzecim ważnym elementem jest gwiazda, która prowadziła mędrców. Ta gwiazda wskazuje, że cały wszechświat (gwiazda, a więc kosmos) został poruszony narodzeniem Chrystusa. Ponadto wskazuje na możliwość poznania Boga dzięki rzetelnemu poszukiwaniu prawdy o świecie i człowieku. Troszczmy się więc o nasz intelekt, tak by nasza wiara była zawsze wiarą rozumną.

 

I w końcu czwarta kwestia to sami mędrcy i dary, które złożyli. Mędrcy, którzy przybyli do Jezusa, złożyli dary. Wedle tradycji były nimi: złoto – symbol godności królewskiej, kadzidło – symbol godności kapłańskiej, mirra – symbol wypełnienia proroctw mesjańskich oraz zapowiedź śmierci Zbawiciela. Jednocześnie był to wyraz wiary w Chrystusa prawdziwego człowieka (mirra), prawdziwego Boga (kadzidło) oraz króla (złoto). Papież Franciszek mówiąc o postawie mędrców zauważył:

„Doświadczenie mędrców zachęca nas, abyśmy nie zadowalali się przeciętnością, nie «wegetowali», ale poszukiwali sensu rzeczy, z pasją badali wielką tajemnicę życia. Uczy nas ono, abyśmy się nie gorszyli małością i ubóstwem, ale rozpoznawali majestat w pokorze i potrafili wobec niego upaść na kolana”.

 

Za nami pierwsze dni nowego roku. Warto więc przyjrzeć się po raz kolejny tym kilku wskazówkom. Niech one będą dla nas drogowskazem, tak jak dla mędrców ze Wschodu drogowskazem była gwiazda betlejemska. Niech w naszym życiu będzie więcej otwarcia na Boga, na Jego słowo, na to, czego od nas oczekuje.

 

Źródło: Redemptor

 

 

06.01.2023 Uroczystość Objawienia Pańskiego

NA ŻYWO

Parafia

Matki Bożej Różańcowej

Niepołomice - Jazy

Menu

© Copyright 2022 |  parafiambrniepolomice.pl

Dane Adresowe

 

Niepołomice-Jazy

Parafia MB Różańcowej

os. Suszówka 1,

32-005 Niepołomice

tel. 12 281 20 28

parafiambrniepolomice.pl

 

Nr konta bankowego parafii:

62861900060060060008080001

 

Dom Bożego Narodzenia

ul, Zabierzowska 24

32-005 Niepołomice

tel. 12 281 37 01

tel. 12 281 19 84