Do zawarcia konkordatowego związku małżeńskiego wymagane:

 

- aktualne świadectwo chrztu św. z zaznaczeniem Sakramentu Bierzmowania (dokument ważny pół roku).

- zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (z USC-dokument ważny pół roku)

- potwierdzenie uczestnictwa w katechezach dla narzeczonych (tzw. kurs przedmałżeński)

- ostatnie świadectwo z katechezy szkolnej

- ważny dowód osobisty

- jeżeli obydwoje narzeczeni są z obcych parafii w stosunku do miejsca zawierania małżeństwa potrzebna jest zgoda proboszcza parafii jednego z narzeczonych oraz zgoda proboszcza parafii, w której ma odbyć się ślub.

 

 Narzeczeni po uprzednim ustaleniu terminu ślubu, zgłaszają się w kancelarii parafialnej 3 m-ce wcześniej z w/w dokumentami celem spisania „Protokołu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem Sakramentu Małżeństwa”. Na podstawie protokołu wypisuje się zapowiedzi i umawia się także na spotkanie dotyczące przebiegu liturgii Sakramentu Małżeństwa.

 

  W przypadku małżeństw mieszanych (z niewierzącym, lub narzeczonym innego wyznania) należy zgłosić się wcześniej w kancelarii parafialnej na rozmowę w tej sprawie. Jeżeli narzeczeni mieszkają za granicą państwa, tam spisują protokół, który przesyłany jest przez Kurie Diecezjalne do parafii, gdzie będzie pobłogosławione małżeństwo.

Dokumenty

Małżeństwo

Święty Paweł mówi: "Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół...Tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła" (Ef 5, 25. 32).

  • Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta stanowią między sobą wewnętrzną wspólnotę życia i miłości, powstało z woli Stwórcy, który wyposażył je we własne prawa. Z natury jest ono nastawione na dobro współmałżonków, a także na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Małżeństwo ochrzczonych zostało podniesione przez Chrystusa ana do godności sakramentu .

  •  Sakrament małżeństwa jest znakiem związku Chrystusa i Kościoła. Udziela on małżonkom łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność i uświęca ich na drodze do życia wiecznego  .

  •  Małżeństwo opiera się na zgodzie obu stron, to znaczy na woli wzajemnego i trwałego oddania się sobie w celu przeżywania przymierza wiernej i płodnej miłości.

  •  Skoro małżeństwo ustanawia małżonków w pewnym publicznym stanie życia w Kościele, powinno być zawierane publicznie, w ramach celebracji liturgicznej, wobec kapłana (lub upoważnionego świadka Kościoła) oraz świadków i zgromadzenia wiernych.

  •  Do istoty małżeństwa należy jedność, nierozerwalność i otwartość na płodność. Poligamia jest przeciwna jedności małżeństwa; rozwód rozłącza to, co Bóg złączył. Odrzucenie płodności pozbawia życie małżeńskie dziecka, które jest "najcenniejszym darem małżeństwa" .

  • Dopóki żyje prawowity współmałżonek, zawarcie powtórnego związku przez rozwiedzionych sprzeciwia się zmysłowi i prawu Bożemu, jak tego nauczał Chrystus. Osoby rozwiedzione zawierające nowy związek nie są wyłączone z Kościoła, ale nie mogą przystępować do Komunii świętej. Powinny one prowadzić życie chrześcijańskie, zwłaszcza wychowując swoje dzieci w wierze.

  • Chrześcijański dom rodzinny jest miejscem, gdzie dzieci otrzymują pierwsze głoszenie wiary. Dlatego dom rodzinny słusznie jest nazywany "Kościołem domowym", wspólnotą łaski i modlitwy, szkołą cnót ludzkich i miłości chrześcijańskiej.

NA ŻYWO

Parafia

Matki Bożej Różańcowej

Niepołomice - Jazy

Menu

© Copyright 2022 |  parafiambrniepolomice.pl

Dane Adresowe

 

Niepołomice-Jazy

Parafia MB Różańcowej

os. Suszówka 1,

32-005 Niepołomice

tel. 12 281 20 28

parafiambrniepolomice.pl

 

Nr konta bankowego parafii:

62861900060060060008080001

 

Dom Bożego Narodzenia

ul, Zabierzowska 24

32-005 Niepołomice

tel. 12 281 37 01

tel. 12 281 19 84