Chrzest Święty

   Rodzice troszcząc się o każde dobro dziecka i przyjmując, że wiara w Jezusa Chrystusa i Jego Sakramenty tym bardziej są Dobrem, chcąc zapewnić dziecku to Dobro, decydują o tym, by dziecku udzielić Sakramentu Chrztu św. W tej decyzji nikt nie może ich wyręczyć, ani zastąpić. Żeby ochrzcić dziecko potrzebna jest wiara rodziców, lub przynajmniej jednego z nich i decyzja na chrześcijańskie wychowanie ochrzczonego dziecka.

 

Miejsce chrztu dziecka:

Chrztu Świętego udziela się w parafii zamieszkania rodziców dziecka. Jeżeli jednak z ważnych przyczyn rodzice chcą oni, aby chrzest ich dziecka odbył się w innej parafii – musi na to wyrazić zgodę proboszcz parafii, w której mieszkają rodzice dziecka. Dlatego też tacy rodzice – zgłaszając chrzest dziecka – mają obowiązek dostarczenia od swojego proboszcza pisemnej zgody na chrzest dziecka poza swoją macierzystą parafią.

Kto może być chrzestnym?

Chrzestnym może być tylko człowiek, który przyjął ważnie Sakrament Chrztu i Bierzmowania  w Kościele Rzymsko-Katolickim; jest wierzącym i praktykującym katolikiem, a ponadto nie związany żadnymi przeszkodami i karami kościelnymi, czyli może ważnie i godnie przystępować do Sakramentów Świętych.
Ponadto chrzestny, o ile nie jest z parafii, gdzie ma być chrzest, musi dostarczyć zaświadczenie od swojego Księdza Proboszcza (miejsca zamieszkania i spełniania praktyk religijnych) że może być chrzestnym dziecka
Nie może być chrzestnym np. osoba żyjąca bez ślubu kościelnego, rozwiedziona i żyjąca w konkubinacie, publiczny grzesznik itd.

 

 

Takie same wymagania dotyczą rodziców chrzestnych, którzy mieszkają poza granicami kraju. Zwyczajowo powinno być dwoje chrzestnych, choć dopuszczalne jest, by był jeden. Jeżeli drugi chrzestny jest innego wyznania, jest wpisywany jako świadek Chrztu. Usilnie zachęca się rodziców i  chrzestnych, aby wcześniej przystąpili do Sakramentu Pokuty i mogli przyjąć Komunię świętą w dniu Chrztu dziecka. Piękną tradycją jest wybieranie chrześcijańskich imion z tradycji Kościoła i polecanie dzieci opiece ich świętych patronów.

Sakramentu Chrztu świętego powinno się udzielać podczas sprawowania Mszy św. aby zaznaczyć włączenie dziecka do wspólnoty zgromadzonego Kościoła.

Rozmowę na temat istoty Sakramentu i liturgii przeprowadzamy w parafii przy okazji zapisania dziecka do Chrztu.

 

 

KODEKS PRAWA KANONICZNEGO NA TEMAT CHRZTU PODAJE W KANONIE 867 i 868

NASTĘPUJĄCE INFORMACJE:

 

 

Kanon 867

§ 1. Rodzice mają obowiązek troszczyć się, ażeby ich dzieci zostały ochrzczone w pierwszych tygodniach; możliwie najszybciej po urodzeniu, a nawet jeszcze przed nim powinni się udać do proboszcza, by prosić o sakrament dla dziecka i odpowiednio do niego się przygotować.

§ 2. Jeśli dziecko znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci, powinno być natychmiast ochrzczone.

 

Kanon 868

§ 1. Do godziwego ochrzczenia dziecka wymaga się:

1° aby zgodzili się rodzice lub przynajmniej jedno z nich, lub ci, którzy prawnie ich zastępują;

2° aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku; jeśli jej zupełnie nie ma, chrzest należy odłożyć zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, powiadamiając rodziców o przyczynie.

§ 2. Dziecko rodziców katolickich, a nawet i niekatolickich, znajdujące się w niebezpieczeństwie śmierci, jest godziwie chrzczone, nawet wbrew woli rodziców.

 

 

Wymagane dokumenty:

 

 

Żeby Chrzest zapisać w księdze ochrzczonych potrzeba następujących dokumentów:

  • akt urodzenia dziecka z USC
  •  potwierdzenie zwarcia cywilnego związku rodziców (jeśli jest)
  • potwierdzenie zawarcia związku sakramentalnego (data, i miejsce zawarcia tzn. adres i wezwanie  parafii) – jeśli został zawarty

 

  • zaświadczenia rodziców chrzestnych, że są osobami praktykującymi (z parafii aktualnego zamieszkania)
 

 

NA ŻYWO

Parafia

Matki Bożej Różańcowej

Niepołomice - Jazy

Menu

© Copyright 2022 |  parafiambrniepolomice.pl

Dane Adresowe

 

Niepołomice-Jazy

Parafia MB Różańcowej

os. Suszówka 1,

32-005 Niepołomice

tel. 12 281 20 28

parafiambrniepolomice.pl

 

Nr konta bankowego parafii:

62861900060060060008080001

 

Dom Bożego Narodzenia

ul, Zabierzowska 24

32-005 Niepołomice

tel. 12 281 37 01

tel. 12 281 19 84