Zwiastun Różańcowy

29 grudnia 2019

Najważniejszą wspólnotą z punktu widzenia rozwoju człowieka jest rodzina. W zdrowej rodzinie osoby dorosłe dobrowolnie potrafią ograniczać swobodę decydowania o sobie samych, jeśli mogłoby to naruszyć dobro ich dzieci. Mówiąc wprost, rodzice nie mogą robić wszystkiego co im się i kiedy im się podoba ze względu na odpowiedzialność, którą ponoszą za swoje dzieci. Ta zasada leży również u podstaw przepisów prawa rodzinnego obowiązującego w naszym kraju. I trzeba nam coraz aktywniej bronić tego prawa, które u nas jeszcze chroni rodzinę, bo tendencje ideologiczne, docierające do nas z różnych stron, dążą i będą dążyć do tego, aby za pomocą zmian w prawie, zamienić ten naturalny porządek oparty na rodzinie (jako podstawowej komórce społecznej) na stan, w którym społeczności będą się składać z autonomicznych, "niezależnych" jednostek, nie potrafiących stworzyć żadnej wspólnoty, którymi łatwo będzie sterować w dowolnym kierunku.

Drobnymi, pozornie nieszkodliwymi kroczkami, które ostatnimi laty przybierają formy zorganizowane, wprowadza się bowiem zmiany kierunków myślenia, które w perspektywie czasu mają przygotować grunt pod przyszłe zmiany prawa. Hasła wzywające do indywidualizmu: "Ty jesteś najważniejszy", "Liczy się Twoja samorealizacja", "Tylko Ty masz prawo decydować o sobie" - kim lub czym jesteś, co robisz, w jaki sposób i z kim, tworzą postawy egoistyczne, roszczeniowe i są z gruntu fałszywe nie tylko z punktu widzenia moralności czy wyznania religijnego, ale też, póki co jeszcze nadal z punktu widzenia prawa. Każdy człowiek żyje przecież wśród innych ludzi, we wspólnotach - rodzinnej, zawodowej, społecznej, religijnej, a więc ograniczają go, czy tego chce, czy nie, prawa innych osób żyjących obok niego. Przy czym prawo stanowione chroni dodatkowo słabszych przed silniejszymi, aby była możliwa sprawiedliwość społeczna i równowaga.

My jako chrześcijanie, dostrzegając zmieniającą się wokół nas rzeczywistość, powinniśmy w każdy możliwy sposób chronić nasze rodziny, a równocześnie jednoczyć się w najróżniejszych akcjach broniących, wspierających i propagujących zdrowe zasady życia w rodzinach, które są niezbędne do wychowania dzieci do przyszłego życia i tworzenia zdrowego społeczeństwa. Musimy więc też wspierać stanowienie prawa, które będzie tych zasad broniło. Nikt za nas tego nie zrobi.

Pan nasz bowiem przyszedł na świat w rodzinie, zrodzony, a nie stworzony, wskazując tym samym, że to właśnie rodzina w swojej naturze jest odzwierciedleniem Boga w Trójcy Jedynego. Rodzina - Matka, Ojciec i zrodzone z ich miłości Dzieci. A skoro sam Stwórca od początku wskazuje na rodzinę, chroni ją przed złem, wspiera w codziennym życiu, pokazuje wartości, które ona wnosi w życie swoich członków, to czy my możemy pozwalać na niszczenie w różnych wymiarach naszych rodzin?

"Możemy. Tylko czy nam wolno!? I w imię czego nam wolno!?" - zapytałby nas ponownie, jak wiele lat temu, gdy jeszcze żył, nasz święty papież, którego 100 rocznicę urodzin będziemy niedługo obchodzić. On też urodził się w rodzinie i wiele razy podkreślał, że to kim jest, zawdzięcza wychowaniu w rodzinie. Ta jedna niepozorna polska rodzina wpłynęła na losy świata.

Taka jest moc i wielkość zdrowej chrześcijańskiej rodziny!

B.H.

 

CHROŃMY RODZINĘ !

NA ŻYWO

Parafia

Matki Bożej Różańcowej

Niepołomice - Jazy

Menu

© Copyright 2022 |  parafiambrniepolomice.pl

Dane Adresowe

 

Niepołomice-Jazy

Parafia MB Różańcowej

os. Suszówka 1,

32-005 Niepołomice

tel. 12 281 20 28

parafiambrniepolomice.pl

 

Nr konta bankowego parafii:

62861900060060060008080001

 

Dom Bożego Narodzenia

ul, Zabierzowska 24

32-005 Niepołomice

tel. 12 281 37 01

tel. 12 281 19 84