14 stycznia 2023

Niejednokrotnie w wielu przypadkach naszego życia potrzebujemy świadka jakiegoś wydarzenia. Czasem chodzi o bycie świadkiem naszego chrztu czy sakramentu małżeństwa, a czasem bardzo prozaiczne sytuacje życiowe zmuszają nas do tego, aby ktoś o czymś dla nas zaświadczył.

 Wydaje się wręcz dziwne, lecz prawdziwe, że Bóg, Jezus Chrystus też takiego świadka potrzebował. W czasach Jezusa był nim Jan Chrzciciel, a obecnie świadkami Jezusa jesteśmy my, którzy wypełniamy Jego przykazania i pełnimy wolę Ojca. Czasem w tym naszym wypełnianiu woli Boga i kroczeniu Jego drogami możemy zderzyć się z paradoksem, z jakim zderzył się Jan Chrzciciel. Najpierw w Ewangelii, którą usłyszeliśmy, jasno wyznaje, że Jezus jest Bożym Barankiem (por. J 1, 29), a następnie stwierdza, że Go wcześniej nie znał (por. J 1, 33). Może się wydawać, że te słowa są zaskakujące, nawet z tego powodu, że Jezus i Jan byli kuzynami. A przecież nie tak dawno słyszeliśmy w Ewangelii św. Łukasza, że podczas spotkania Maryi z Elżbietą, poruszyło się dzieciątko w łonie Elżbiety (por. Łk 1, 41). To Jan „rozpoznał Jezusa” i ucieszył się z wizyty Maryi, która była w stanie błogosławionym. A teraz słyszymy, że Go nie zna.

 Jan, który był prorokiem, człowiekiem wierzącym i pobożnym, znał wiele faktów z życia Jezusa, lecz nie znał Jego samego. Nie poznał Jezusa prawdziwie. Jest bowiem wielka różnica pomiędzy znajomością faktów z życia jakiejś konkretnej osoby a poznaniem tej osoby, poznaniem jej zachowań, myśli, tego, jak reaguje i co przeżywa. Takiego poznania Osoby Jezusa Jan doświadczył dopiero wtedy, kiedy Duch Święty zstąpił i spoczął na Jezusie, podczas chrztu w Jordanie.

 Ta teologia św. Jana, która dzisiaj jest nam przedstawiona przez ewangelistę, pokazuje nam, jak ważne dla każdego z nas jest poznanie Jezusa Chrystusa. A prawdziwe poznanie będzie prowadziło nas do świadectwa o Nim.

 Bł. Karol de Foucauld w jednym z listów wyznaje, w jaki sposób próbuje stawać się świadkiem Jezusa – oto jego słowa:

„Mój apostolat musi być apostolatem dobroci. Patrząc na mnie, ludzie muszą mówić: «Skoro ten człowiek jest taki dobry, to jego religia musi być prawdziwa». Kiedy ktoś mnie zapyta, dlaczego jestem łagodny i dobry, muszę mu odpowiedzieć: «Albowiem jestem sługą Lepszego ode mnie. Gdybyście wiedzieli, jak dobry jest mój Pan Jezus!» Chciałbym być dość dobry, aby mówiono: «Jeśli taki jest sługa, to jaki jest Pan?»”.

 W tym miejscu nasuwa się pytanie do każdego z nas: Jaki jest twój Pan? Jaki jest twój obraz Boga? Co zwykle myślę, gdy kapłan ukazuje konsekrowaną hostię, mówiąc: „Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka”. Czy widzę w tym białym opłatku chleba żywego Boga?

 Czy ja jestem świadkiem Jezusa? Czy jestem świadkiem, który rozpoznał światło Boga? Czy noszę w sobie Jego dobroć?

 

  źródło:slowo.redemptor

 

II Niedziela Zwykła 15.01.2023

NA ŻYWO

Parafia

Matki Bożej Różańcowej

Niepołomice - Jazy

Menu

© Copyright 2022 |  parafiambrniepolomice.pl

Dane Adresowe

 

Niepołomice-Jazy

Parafia MB Różańcowej

os. Suszówka 1,

32-005 Niepołomice

tel. 12 281 20 28

parafiambrniepolomice.pl

 

Nr konta bankowego parafii:

62861900060060060008080001

 

Dom Bożego Narodzenia

ul, Zabierzowska 24

32-005 Niepołomice

tel. 12 281 37 01

tel. 12 281 19 84