09 marca 2024

Raduj się, Jerozolimo, zbierzcie się wszyscy, którzy ją kochacie. Cieszcie się, wy, którzy byliście smutni, weselcie się i nasycajcie u źródła waszej pociechy (por. Iz 66, 10-11).

 

Od tych właśnie słów, łacińskiej wersji antyfony czwartej niedzieli Wielkiego Postu, dzisiejsza niedziela nazwana została „niedzielą laetare”. Cała liturgia, nawet kolor szat liturgicznych, kolor różowy, zaprasza nas dziś do radości. Ale czy można komuś nakazać, by się radował? Czy radość nie jest raczej stanem emocjonalnym, który występuje niezależnie od nas i jest skutkiem jakiegoś dobrego doświadczenia? Spróbujmy sobie wyobrazić człowieka przygnębionego problemami, załamanego własnymi upadkami, przeżywającego kłopoty w rodzinie (a przecież takich osób nie brakuje tutaj, wśród nas), który przychodzi dzisiaj na Mszę Świętą i słyszy wezwanie do radości. Przecież to nie działa na zawołanie.

 

A jednak, jak podpowiada nam św. Paweł, mamy ogromny powód do radości, który jest w stanie pokonać nasze smutki i zmartwienia. Jesteście zbawieni! (por. Ef 2, 5.8) – św. Paweł powtórzył nam to dwukrotnie. Jesteś zbawiony! Tę prawdę bardzo eksponują nasi bracia protestanci, którzy przypomnieli nam, że powinniśmy się cieszyć z daru Zbawienia, którego dokonał Chrystus. Co więcej, św. Paweł zaznacza, że to Zbawienie jest łaską otrzymaną za darmo! Nikt na tę łaskę nie może sobie w jakikolwiek sposób zasłużyć lub zapracować. Ono zostało wysłużone przez ofiarę krzyżową Syna Bożego. Cena naszego Zbawienia została już zapłacona. W naszej mentalności ciągle pokutuje przekonanie, że „jak będę się mocno starał, jak będę robił dużo dobrego, jak będę się dużo modlić, jak będę dużo pokutować, to może jakoś zapracuję sobie na niebo, na zbawienie”. Tymczasem porządek jest odwrotny: Zbawienie już zostało dokonane, a ty masz je tylko przyjąć z wiarą i starać się na ten dar odpowiedzieć z wdzięcznością. Wszystkie twoje dobre uczynki są już owocem otrzymanej uprzednio łaski.

 

Jezus w rozmowie z Nikodemem w dzisiejszej Ewangelii przekazuje nam tę samą prawdę, podkreślając równocześnie najgłębszą przyczynę powszechnego Zbawienia. To wszystko dokonało się z wielkiej, odwiecznej miłości Boga: Bóg tak ukochał świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne (J 3, 16). To dlatego w Wielkim Poście rozważamy drogę krzyżową, uczestniczymy w gorzkich żalach, wpatrujemy się w Chrystusa cierpiącego, aby na nowo odkryć tę nieskończoną miłość, która nie cofnęła się przed ofiarą krzyża, aby nas odzyskać dla Boga. Zwiastowanie orędzia o wielkiej miłości Boga w okresie Wielkiego Postu zachęca nas do ufności i motywuje nasze wielkopostne wysiłki zmierzające do tego, by na tę miłość jak najlepiej odpowiedzieć. Pierwszą odpowiedzią jest wiara, a kolejną nasze uczynki wypływające z wiary, zwłaszcza „spełnianie wymagań prawdy”, czyli życie polegające na konsekwentnym realizowaniu poznanej prawdy.

 

W jednym z wywiadów poeta ks. Jan Twardowski powiedział:Ja świata i miłości bez Boga w ogóle nie pojmuję. Jestem takim dziwnym człowiekiem, że gdybym wyrzucił Boga z mojego życia, to niczego bym nie rozumiał: dlaczego cierpimy, dlaczego ktoś mnie kocha, dlaczego ja kogoś kocham – dzięki Bogu widzę w tym sens.

 

Źródło: www.slowo.redemptor.pl

IV Niedziela Wielkiego Postu – Niedziela „Laetare”

NA ŻYWO

Parafia

Matki Bożej Różańcowej

Niepołomice - Jazy

Menu

© Copyright 2022 |  parafiambrniepolomice.pl

Dane Adresowe

 

Niepołomice-Jazy

Parafia MB Różańcowej

os. Suszówka 1,

32-005 Niepołomice

tel. 12 281 20 28

parafiambrniepolomice.pl

 

Nr konta bankowego parafii:

62861900060060060008080001

 

Dom Bożego Narodzenia

ul, Zabierzowska 24

32-005 Niepołomice

tel. 12 281 37 01

tel. 12 281 19 84