© Copyright 2020 |  parafiambrniepolomice.pl

Dane Adresowe

 

Niepołomice-Jazy

Parafia MB Różańcowej

os. Suszówka 1,

32-005 Niepołomice

tel. 12 281 20 28

www.parafiajazy.pl

 

Nr konta bankowego parafii:

62861900060060060008080001

 

Dom Bożego Narodzenia

ul, Zabierzowska 24

32-005 Niepołomice

tel. 12 281 37 01

tel. 12 281 19 84

Menu

Parafia

Matki Bożej Różańcowej

Niepołomice - Jazy

TRANSMISJA

NA ŻYWO

Miesiąc październik szczególnym miesiącem w naszej Parafii.

Miesiąc październik jest miesiącem szczególnym dla naszej parafii, ponieważ naszą patronką jest Matka Boża Różańcowa. Jesteśmy przez Nią wezwani do odmawiania różańca świętego na chwałę Bożą i dla naszego zbawienia, oddając tym samym Jej cześć! Zachęcamy do wysłuchania kazania ks. proboszcza Edwarda Bąbola, które wygłosił w niedzielę 27.09.2020 roku. Wyjaśnia w nim znaczenie Różańca i jaką rolę powinien odgrywać w naszym życiu. Możemy w nim także dowiedzieć się czym jest odpust Święty, którego możemy dostąpić w najbliższą niedzielę z okazji święta naszej Patronki. Poniżej zamieszczamy refleksje na temat Różańca, które pozostawili nam liczni święci i błogosławieni, dowodząc swoim życiem, że częste jego odmawianie może i nam posłużyć do zbawienia!

 

 

1. "Różaniec jest bronią w dzisiejszych czasach" - święty Ojciec Pio

2. "Dajcie mi armię modlących się na różańcu, a podbiję świat" - Papież Pius IX

 

3. "Najlepszym sposobem na modlitwę jest różaniec" - święty Franciszek Salezy

 

4. "Idź do Madonny. Miłuj Ją! Zawsze pamiętaj o modlitwie różańcowej. Różaniec porusza

     serce Boga i pomaga w otrzymać potrzebne łaski!" - święty Ojciec Pio

 

5. "Różaniec to potężna broń. Używaj jej pewnie, a zaskoczą cię skutki" - święty Josemaria

      Escriva de Balaguer

 

6. "Powiedz w czasie różańca: Niech będzie błogosławiona Maryja, która poprzez swoją

     niezmienność oczyszcza nas, ciągłych grzeszników!" - święty Josemaria Escriva de

     Balaguer

 

7. "Różaniec to broń pozwalająca zwyciężyć demony i utrzymująca cię z dala od grzechu…

     Jeśli pragniecie, by w waszych sercach, domach, krajach zagościł pokój, gromadźcie się

     wspólnie i odmawiajcie różaniec, zawsze bez względu na to jak jesteście utrudzeni" -

     Papież Pius IX

 

8. "Najlepsza i najbardziej skuteczna forma modlitwy to różaniec, pomaga osiągnąć życie

     wieczne. To lekarstwo na zło, najważniejsza z łask otrzymanych od Boga. Nie ma

     korzystniejszej modlitwy" - Papież Leon XIII

 

 9. "Najświętsza Maryja Dziewica w czasach, w których żyjemy, nadała tej modlitwie

      szczególną wartość. Niezależnie od tego z jakimi problemami się borykamy: stałymi

      bądź tymczasowymi, czy dotyczą życia publicznego czy prywatnego, każdy z nich może

      rozwiązać różaniec. Nie ma trudności, która nie zostałaby wyjaśniona przez tę modlitwę"

       - święta Łucja dos Santos z Fatimy

 

10. "Pielęgnuj żywe nabożeństwo do Matki Bożej. Ona umie szlachetnie odwzajemniać

       podarunki, które Jej składamy. Nadto, jeżeli odmawiasz codziennie, z duchem wiary i

       miłości Różaniec święty, Pani postara się poprowadzić cię bardzo daleko drogą swego

       Syna." - święty Josemaria Escriva de Balaguer

 

11. "Czyż nie jest logiczne, że [w Różańcu] łączymy się z Matką Bożą, która jest Matką naszą

      i mówimy Jej te wszystkie piękne rzeczy, które są w Różańcu? „Ojcze nasz”, które wyszło

      z ust Jej Syna Jezusa, „Zdrowaś Maryjo”, które zachowuje woń Anioła oraz wszystkie

      pochwalne wezwania w „Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu." - św.Josemaria

      Escriva de Balaguer

 

12. "Modlitwa różańcowa, to kontemplowanie twarzy Jezusa przez oczy i serce Maryi". - św.

      Jan Paweł II

 

13. "Jedno tylko Zdrowaś Maryjo dobrze powiedziane wstrząsa całym piekłem."- św. Jan

       Maria Vianney

 

14. "Im więcej zgłębiamy tajemnicę różańca świętego, tym więcej Bóg się nam objawia,

       ukazuje się przedziwnym w swoich dziełach, wielkim w swych działaniach, więcej

       dobroci Jego nas pociąga i więcej też serce czuje potrzebę uwielbienia Go…" - bł. Ignacy

       Kłopotowski

 

15. "Niezliczone są łaski z nieba, które otrzymano wskutek tej modlitwy. Za pomocą

       Różańca św. zwyciężone zostały herezje, naprawione obyczaje, oddalone zarazy,

       zakończone wojny, odzyskane oraz zachowane cnoty czystości, a ponadto obronione

       dusze przed wszelkim zasadzkom szatana". -  św. Jan Bosko

 

16. "Obleczcie się w zbroję Bożą" (Ef 6,11), przyodziejcie zbroję Różańca św., a zmiażdżycie

       głowę szatana, oprzecie się wszystkim jego pokusom." - Św. Ludwik Maria Grignion de

       Montfort

 

17. "Trzymajcie się Różańca, jak pnącze trzyma się drzewa – bo bez Matki Bożej się nie

       utrzymamy".-  bł. Matka Teresa z Kalkuty

 

18. "Cześć Maryi najlepiej ujawnia się w modlitwie, która zacieśnia węzeł miłości między

       Panią Niebieską i nami. Ze wszystkich modlitw do Matki Miłosierdzia, Kościół

       najbardziej zaleca odmawianie różańca, a Bóg potwierdza skuteczność tej modlitwy

       licznymi łaskami i cudami." - bł. Michał Sopoćko

 

19. "Kto dnia każdego często prosił: "Matko Boża, módl się za nami... teraz i w godzinę

       śmierci naszej", ten może być spokojny, że kiedy przyjdzie ta chwila, w której "teraz" i

       "godzina śmierci" będą jednym i tym samym momentem, Maryja go nie opuści." - bł.

       Kolumban Marmion

 

20. "Przepójmy nasze życie różańcem, a będziemy żyli Ewangelią (...), czerp wodę z różańca,

       a będziesz żył przy mistycznym źródle Maryi." - św. Alojzy Orione

 

 

01 października 2020

Kazanie ks.Edwarda Bąbola w niedzielę 27.09.2020 r.