04 marca 2023

W naszym kościele w każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie 17:30 jest odprawiana Droga Krzyżowa. Zazwyczaj prowadzi ją któraś ze wspólnot działających na terenie naszej parafii. Rozważania są przeznaczone dla ogółu wiernych bez podziału na wiek czy płeć. Na koniec nabożeństwa można uzyskać odpust zupełny, który można ofiarować za siebie lub jedną osobę zmarłą.

Wymagane jest zachowanie zwyczajnych warunków odpustu, do których należą:

  • bycie w stanie łaski uświęcającej;

  • przyjęcie Komunii świętej;

  • odmówienie modlitwy w intencjach, w których modli się ojciec święty (ten warunek wypełnia się całkowicie przez odmówienie jeden raz „Ojcze nasz” i „Zdrowaś”);

  • wykluczenie wszelkiego przywiązania do grzechu nawet powszedniego;

  • wymaganie czynności związanej z odpustem.Taką czynnością związaną z odpustem jest właśnie w tym przypadku odprawienie Drogi Krzyżowej .

  • Aby uzyskać odpust, odprawiając Drogę Krzyżową, należy uwzględnić:

  • rozważanie Męki i śmierci Chrystusa (nie jest konieczne rozmyślanie o poszczególnych tajemnicach każdej stacji);

  • odprawienie przed urzędowo erygowanymi stacjami Drogi Krzyżowej (np. w kościele, na placu przykościelnym); musi być 14 krzyżyków;

  • wymaga się przechodzenia od jednej stacji do drugiej (przy publicznym odprawianiu wystarczy, aby prowadzący przechodził, jeśli wszyscy wierni nie mogą tego czynić);

  • jeśli ktoś z powodu słusznej przyczyny (np. choroby, podróży, zamknięcia kościoła itp.) nie może odprawić Drogi Krzyżowej wedle podanych tutaj warunków, zyskuje odpust zupełny po przynajmniej półgodzinnym, indywidualnym, pobożnym czytaniu lub rozważaniu Męki Chrystusa.

 

 

W każdą Niedzielę Wielkiego Postu w naszym kościele o godzinie 15.00 odbywają się Gorzkie Żale.

 Gorzkie Żale, to rdzennie polskie nabożeństwo o męce Pana Jezusa. Swe powstanie zawdzięcza Księżom Misjonarzom działającym od połowy XVII wieku w Warszawie, przy kościele św. Krzyża. Założyli oni Bractwo św. Rocha, którego celem było oddawanie czci Panu Bogu, poprzez wspólne modlitwy, procesje i śpiewy. W okresie Wielkiego Postu Bractwo organizowało rozbudowane nabożeństwa pasyjne składające się z trzech części, z których każda poprzedzona była biczowaniem, a śpiew hymnów łacińskich, przeplatany był pieśniami wielkopostnymi w języku polskim. Treść pieśni mówiła bardzo dokładnie o męce Pana Jezusa i dlatego mogła być zrozumiała dla wszystkich. 2 stycznia 1707 roku na polecenie proboszcza Michała Tarło przygotowano książeczkę polską "O Męce Pańskiej". Wkrótce nabożeństwo uzyskało aprobatę polskich władz kościelnych oraz Stolicy Apostolskiej, która za udział w Gorzkich Żalach udzieliła szereg odpustów. Z czasem trafiły do wszystkich parafii nie tylko w Polsce, ale do środowisk polonijnych Brazylii i Stanów Zjednoczonych. Melodie pieśni wzorowane są na melodyce chorału gregoriańskiego.

 

Ważną częścią każdego nabożeństwa  jest kazanie pasyjne, które w tym roku głosi ks. Proboszcz Edward Bąbol.

Za godne uczestnictwo w nabożeństwie Gorzkich Zali można również uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami podanymi przy Drodze Krzyżowej. Dodatkowym udogodnieniem w tym dniu jest dodatkowa Msza Święta zaraz po nabożeństwie, o godzinie 15:45, bez kazania. 

Wszystkich chętnych naszych parafian i nie tylko naszych, ale i wszystkich zainteresowanych ćwiczeniem swoich mięśni duszy serdecznie zapraszamy!

Uczestnictwo w Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach pomoże nam w dobrym przeżyciu okresu Wielkiego Postu.  

NA ŻYWO

Parafia

Matki Bożej Różańcowej

Niepołomice - Jazy

Menu

© Copyright 2022 |  parafiambrniepolomice.pl

Dane Adresowe

 

Niepołomice-Jazy

Parafia MB Różańcowej

os. Suszówka 1,

32-005 Niepołomice

tel. 12 281 20 28

parafiambrniepolomice.pl

 

Nr konta bankowego parafii:

62861900060060060008080001

 

Dom Bożego Narodzenia

ul, Zabierzowska 24

32-005 Niepołomice

tel. 12 281 37 01

tel. 12 281 19 84