19 sierpnia 2023

W międzyludzkich relacjach przejawem miłości, sympatii jest pragnienie dobra dla drugiej osoby. Wyraża się to w życzliwym nastawieniu, trosce, poświęcaniu czasu, rezygnowaniu z siebie i w tylu innych postawach.

 

Relacje między ludźmi w swym „najdoskonalszym wydaniu” są pewną namiastką miłości, jaką Bóg kocha każdego człowieka: każdego, mnie i ciebie – członków Kościoła, ale i tych, którzy są poza wspólnotą, poza wiarą: kocha protestantów, wyznawców innych religii i ateistów. Kochając każdego człowieka, dobry Bóg pragnie ich szczęścia, a jest nim przede wszystkim zbawienie wieczne.

 

W historii zbawienia dostrzegamy tę Bożą pedagogię rozszerzania obietnicy zbawienia: od Abrahama aż po jego potomstwo liczne jak gwiazdy niebieskie i morski piasek (por. Rdz 22,17). Z obietnicą Bożą dotyczącą wszystkich narodów spotykamy się w dzisiejszym pierwszym czytaniu z Księgi Izajasza, w którym Bóg mówi, że Jego dom będzie domem modlitwy dla wszystkich narodów (Iz 56, 7). Ewangelia odbija się echem pierwszego czytania, gdy Jezus udzielając łaski córce kobiety kananejskiej, a więc wykraczając niejako poza żydowski zwyczaj, podkreśla zasięg swej misji: zbawieniem wiecznym ma być objęty każdy człowiek. Fenicjanka uwierzyła w Jezusa, ukazując tym samym możliwą do przejścia drogę dla tych, którzy – z różnych uwarunkowań – zdają się być z daleka od Boga. Z drugiej jednak strony, któż z nas może ocenić bliskość kogoś do Boga. Nawet jeśli jakiś człowiek znajduje się poza „religią”, Bóg nie przestaje go szukać i – znanymi sobie sposobami – przyciągać do siebie.

 

Kościół również nie przestaje się modlić za wszystkich ludzi, co znajduje swój pełen wyraz w uroczystej modlitwie powszechnej wyśpiewywanej w Wielki Piątek. Wtedy to modlimy się za poszczególne grupy ludzi, aby każdy mógł – w ten czy w inny sposób – spotkać na swojej drodze prawdę Ewangelii.

 

Miłość przejawia się również w obecności: osoby, które się kochają, pragną ze sobą przebywać. Bóg, który jest miłością, nie może więc nie czynić się obecnym, nie może się „nie udzielać” człowiekowi, aby ten zechciał pójść w Jego stronę.

 

Kościół zaś ze swej strony – a więc i my – mamy tę prawdę głosić i na miarę naszych możliwości zwiastować ludziom Ewangelię, gdyż obietnica powszechności zbawienia nie oznacza zaprzestania głoszenia Chrystusa jako jedynego zbawiciela świata. Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże (Ps 67 (66), 4).

 

Źródło: slowo. redemptor

 

 

 

XX Niedziela Zwykła 20.08.2023

NA ŻYWO

Parafia

Matki Bożej Różańcowej

Niepołomice - Jazy

Menu

© Copyright 2022 |  parafiambrniepolomice.pl

Dane Adresowe

 

Niepołomice-Jazy

Parafia MB Różańcowej

os. Suszówka 1,

32-005 Niepołomice

tel. 12 281 20 28

parafiambrniepolomice.pl

 

Nr konta bankowego parafii:

62861900060060060008080001

 

Dom Bożego Narodzenia

ul, Zabierzowska 24

32-005 Niepołomice

tel. 12 281 37 01

tel. 12 281 19 84