26 sierpnia 2023

Czytając uważnie relacje ewangelistów, możemy z łatwością zobaczyć, że uczniowie Jezusa mają na swojej drodze powołania kilka bardzo ważnych momentów, które możemy nazwać momentami zwrotnymi. Możemy o sobie powiedzieć, że jesteśmy podobni do pierwszej wspólnoty wybranych właśnie dlatego, że także w naszym życiu przeżywamy momenty zwrotne, od których zależy to, którą drogą pójdziemy dalej. A może tak właśnie jest, że nasze życie i nasze powołanie nieustannie zależy od takich szczególnych zwrotów. Nie wystarczy więc tylko raz wybrać lub opowiedzieć się po którejś stronie, ale należy nieustannie dokonywać przeglądu naszych pragnień, motywacji i postępowania.

 

Ewangelista Mateusz zabiera nas dzisiaj do Cezarei Filipowej, gdzie Jezus postawi uczniom pytanie, za kogo Go uważają, a następnie oznajmi przyszłemu papieżowi, że on, Piotr, czyli Skała, będzie fundamentem, na którym Jezus zbuduje swój Kościół, którego bramy piekielne nie przemogą (por. Mt 16, 18). Miejsce, w którym rozgrywa jest ta scena, jest niezwykle ważna, ponieważ za czasów Jezusa w tym właśnie miejscu leżały zniszczone świątynie bożków pogańskich, które pobożni Żydzi utożsamiali z demonami.

 

Uczniowie, którzy przyszli w to miejsce za Jezusem, będąc już świadkami niezwykłych cudów Jezusa, takich jak uzdrowienia chorych, nakarmienia tłumów, mają tu się zmierzyć ze swoją wiarą oraz z pytaniem o to, kim jest dla nich Jezus. To pytanie jest niezwykle ważne dla każdego ze współczesnych uczniów Jezusa, aby sprawdzić, czy mogę już dzisiaj tak jak Piotr wyznać: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego (Mt 16, 16).

 

Kiedy Jezus zadaje pytanie uczniom, to nie dlatego, że On sam martwił się o swój wizerunek, czyli o to, jak jest postrzegany przez innych. W tym pytaniu z pewnością chodzi o zrozumienie, jaka jest perspektywa ucznia Jezusa, czyli także perspektywa mojego życia i czy Bóg w moim życiu zajmuje najwłaściwsze miejsce. Okazuje się, że ludzie mylili się w rozumieniu tego, kim naprawdę jest Jezus. Podobnie zresztą jest i dzisiaj, kiedy wydaje się, że często brakuje prawdziwej wiary w to, kim naprawdę jest Bóg, to znaczy, ile od Niego zależy w naszym życiu.

 

Pytanie Jezusa do swoich uczniów to pytanie o to, czy oni naprawdę Go znają, kiedy patrzą na wszystkie cuda, które czyni. Pytanie Jezusa to pytanie nie tylko o wiedzę, ale bardziej o to, jaka jest relacja z Nim. Rozpoznać Jezusa może naprawdę ten, kto otrzymał łaskę rozeznania, a więc ten, kto opiera swoje życie na szczerych spotkaniach z Bogiem i na trwającej przez życie rozmowie z Bogiem, dzięki której może uznać, że On jest Synem Boga Żywego.

 

Jest wielu ludzi, którzy znają Boga ze słyszenia, bo nauczyli się o czegoś o Nim, ale są tacy, którzy znają Go nie tylko ze słyszenia, ale przede wszystkim z własnego doświadczenia, ponieważ spotkali Go w swoim życiu, ponieważ znają Jego głos, ponieważ wiedzą, kiedy On był i jest obecny w ich życiu. To właściwie ci ostatni będą w stanie powiedzieć, że wierzą, iż Jezus Chrystus jest Synem Boga żyjącego tu i teraz, w swojej historii życia. Dzisiaj więc nie wystarczy wiedzieć coś o Jezusie, ale konieczne jest poznanie Go takim, jakim naprawdę jest i jakim daje się nam poznać.

 

Święty Paweł w drugim czytaniu przypomina nam dzisiaj, że poznanie Boga do końca jest pewną tajemnicą, bo niezbadane są Jego drogi. Ta wiedza o Bogu musi więc bardziej pochodzić z naszego wnętrza, naszego serca niż tego, co chcielibyśmy empirycznie zmierzyć lub zbadać. Wiedza o naszym Bogu musi pochodzić z prawdziwej i osobistej relacji z Nim, która zmienia także to, jak postrzegamy samych siebie oraz jak patrzymy na innych. Poznanie Boga musi wynikać z tego, jak naprawdę żyjemy, czyli kim jesteśmy oraz kim się nieustannie stajemy.

 

Pamiętajmy, że kiedy chce się szczerze kochać i poznawać Boga, to serce człowieka nie ma zbyt wielu ograniczeń. Jednym z ograniczeń może być czas, a poznawać Boga i szukać odpowiedzi na pytanie kim On dla nas jest, może nieraz trwać całe życie. Warto jednak starać się o każdy wysiłek, aby kiedyś moc powiedzieć za Piotrem: „Tak, ja już wiem, że Ty naprawdę jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego”.

 

 

 

źródło: slowo.redemptor.pl

 

XXI Niedziela Zwykła 27.08.2023

NA ŻYWO

Parafia

Matki Bożej Różańcowej

Niepołomice - Jazy

Menu

© Copyright 2022 |  parafiambrniepolomice.pl

Dane Adresowe

 

Niepołomice-Jazy

Parafia MB Różańcowej

os. Suszówka 1,

32-005 Niepołomice

tel. 12 281 20 28

parafiambrniepolomice.pl

 

Nr konta bankowego parafii:

62861900060060060008080001

 

Dom Bożego Narodzenia

ul, Zabierzowska 24

32-005 Niepołomice

tel. 12 281 37 01

tel. 12 281 19 84