02 września 2023

Jedną z głównych ludzkich potrzeb jest potrzeba przetrwania. Znamy różne historie, które udowadniają, że ludzki organizm może obudzić w sobie nieznane pokłady siły i energii, aby przetrwać nawet najtrudniejsze sytuacje zagrażające życiu.

W dzisiejszej Ewangelii Jezus zapowiada swoją śmierć krzyżową. Święty Piotr niejako instynktownie reaguje na te zapowiedzi i stwierdza, że nie pozwoli w ten sposób umrzeć Panu Jezusowi. W pierwszej chwili reakcję św. Piotra należałoby ocenić pozytywnie. Pragnie, aby jego Mistrz żył jak najdłużej i aby dobrze Mu się powodziło. Jednak reakcja Pana Jezusa jest zaskakująco inna. Bardzo zdecydowanie gani św. Piotra i porównuje jego sposób myślenia do szatańskiego. Cóż ma znaczyć takie podejście do sprawy? Czego Pan Jezus chce nas nauczyć poprzez swoje zachowanie?

 

Po pierwsze, Jezus wskazuje, że to On jest Panem swojego życia. Że śmierć, którą zapowiada, nie jest Mu narzucona, ale On sam na nią się zgadza. Nie oznacza to, że postępuje tak, aby sprowokować kogoś do ukrzyżowania Go. Wręcz przeciwnie, On czynił tylko dobro i nikogo nie chciał skrzywdzić, aby mieć ponieść tak surową karę, jaką było ukrzyżowanie. Mając jednak jakieś pokłady Boskiej wszechwiedzy w swojej ludzkiej samoświadomości odkrywał z czasem, że celem Jego ziemskiej wędrówki jest krzyż – odkupieńcza śmierć. Zdając sobie z tego sprawę, z odwagą stawiał czoła tej bolesnej przyszłości. Mówiąc o niej uczniom, nie chciał, aby przeciwdziałali zapowiadanemu biegowi wydarzeń. Rozumiał, że są one częścią historii zbawienia i jako takie muszą się wydarzyć.

 

Po drugie, Pan Jezus był doskonale posłuszny swojemu Ojcu i takiego posłuszeństwa uczył i wymagał od swoich uczniów. Dziś w tym odważnym i zdecydowanym zganieniu św. Piotra dobrze to widzimy. Sformułowanie zejdź mi z oczu szatanie, jest niejako na jednym oddechu doprecyzowane przez dopowiedzenie: bo nie myślisz po Bożemu (por. Mt 16, 23). Słowa zjedź mi z oczu (Mt 16, 23) oznaczają stań za mną. Zajmij właściwe miejsce. Właściwym dla każdego człowieka jest miejsce za Bogiem. Człowiek nie powinien chcieć zajmować pozycji, która należy się Bogu. Pragnienie bycia jak Bóg, jest pragnieniem diabelskim. To szatan chce przejąć Boskie prerogatywy. Jezus nazywa Piotra szatanem, ponieważ ten chce poprawiać Boże rozporządzenia, które Jezus z wielkim namaszczeniem komunikuje, objawia swoim uczniom.

 

Nauka, którą św. Piotr otrzymał od Jezusa, jest w dzisiejszej Ewangelii podana też w drugiej części odczytanej perykopy. Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje (Mt 16, 24). Jest to trudna nauka do przyjęcia przez nas ludzi, którzy, jak to zrozumieliśmy, poznając historię Stevena Callahana, mamy w sobie bardzo mocny instynkt przetrwania. Nie jest nam łatwo zrozumieć, że ocalenie życia fizycznego nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem. Są takie sytuacje w naszym życiu, kiedy trzeba być gotowym na oddanie swojego życia, aby móc żyć wiecznie w niebie.

 

 

Poddanie się woli Bożej, Bożym rozporządzeniom wobec naszego życia, jest poważnym wyzwaniem dla nas ludzi. Widzimy to, patrząc na ewangeliczną scenę rozmowy Jezusa z Piotrem. Nie rezygnujmy jednak z bycia poddanymi Bogu i idąc za przykładem św. Joanny, wołajmy słowami Psalmisty: Boże, mój Boże, szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza (Ps 63, 2) i jak prorok Jeremiasz powtarzajmy Bogu: Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść (Jr 20, 7). W postawie synowskiego posłuszeństwa Bogu, która jest postawą dziecięcej ufności, jest nasze prawdziwe ocalenie.

 

 

źródło: www.redemptor.pl

XXII Niedziela Zwykła 03.09.2023

NA ŻYWO

Parafia

Matki Bożej Różańcowej

Niepołomice - Jazy

Menu

© Copyright 2022 |  parafiambrniepolomice.pl

Dane Adresowe

 

Niepołomice-Jazy

Parafia MB Różańcowej

os. Suszówka 1,

32-005 Niepołomice

tel. 12 281 20 28

parafiambrniepolomice.pl

 

Nr konta bankowego parafii:

62861900060060060008080001

 

Dom Bożego Narodzenia

ul, Zabierzowska 24

32-005 Niepołomice

tel. 12 281 37 01

tel. 12 281 19 84